Добавить в избранное

Угода користувача

Правила сайту (далі – Правила)

1. Загальні положення

1.1. Поточні правила визначають порядок і умови використання інформаційних, новинних та інших матеріалів, розміщених на сайті Meteo.ua (далі – «Адміністрація Сайту») meteo.ua, новинний розділ інтернет-сайту, розміщений за адресою meteo.ua/news (далі зазначений розділ інтернет-сайту іменується – «Сайт»), а також правила використання матеріалів Сайтом і порядок взаємодії з Адміністрацією Сайту.

1.2. Будь-які матеріали, розміщені на Сайті, є об'єктами інтелектуальної власності (об'єктами авторського права або суміжних прав, а також прав на засоби індивідуалізації). Права Адміністрації Сайту на зазначені матеріали охороняються законодавством про права на результати інтелектуальної діяльності.

1.3. Використання матеріалів, розміщених на Сайті, допускається тільки з письмової згоди Адміністрації Сайту або іншого власника авторських прав, прямо вказаного на конкретному матеріалі, розміщеному на Сайті, або в безпосередній близькості від зазначеного матеріалу.

1.4. Права на використання і дозвіл використання матеріалів, розміщених на Сайті, належать іншим правовласникам, ніж Адміністрація Сайту, допускається з дозволу таких правовласників або відповідно до умов, встановлених такими правовласниками. Ніяке з положень цих Правил не дає прав третім особам на використання матеріалів правовласників, прямо вказаних на конкретному матеріалі, розміщеному на Сайті, або в безпосередній близькості від зазначеного матеріалу.

1.5. Ці Правила поширюють свою дію на наступних користувачів: інформаційні агентства, електронні та друковані засоби масової інформації, будь-які фізичні та юридичні особи, а також індивідуальні підприємці (далі – «Користувачі»).

2. Використання матеріалів. Види використання

2.1. Під використанням матеріалів Сайту розуміється відтворення, поширення, публічний показ, повідомлення в ефір, повідомлення по кабелю, переклад, переробка, доведення до загального відома і інші способи використання, передбачені чинним законодавством України.

2.2. Використання матеріалів сайту без отримання дозволу від Адміністрації Сайту не допустимо.

2.3. Внесення будь-яких змін і/або доповнень в матеріали Сайту, а також будь-яка переробка матеріалів заборонена.

2.4. Використання матеріалів сайту здійснюється на підставі договорів з Адміністрацією Сайту, укладених у письмовій формі, або на підставі письмового дозволу, виданого Адміністрацією Сайту.

2.5. Забороняється будь-яке використання (бездоговірне/без дозволу) фото-, графічних, відео-, аудіо- та інших матеріалів, розміщених на Сайті, належать Адміністрації Сайту і іншим правовласникам (третім особам).

2.6. Вартість використання кожного конкретного матеріалу або видача дозволу на його використання узгоджується Користувачем і Адміністрацією Сайту в кожному конкретному випадку.

2.7. У разі необхідності використання матеріалів Сайту, права на які належать третім особам (іншим правовласникам, ніж Адміністрація Сайту, про що прямо зазначено на таких матеріалах або в безпосередній близькості від них), Користувачі зобов'язані звертатися до правовласникам таких матеріалів для отримання дозволу на використання матеріалів.

3. Обов'язки Користувачів при використанні матеріалів Сайту

3.1. При використанні матеріалів сайту в будь-яких цілях за наявності дозволу Адміністрації Сайту, посилання на Сайт обов'язкове і здійснюється в наступному вигляді:

3.1.1. В друкованих виданнях або в інших формах на матеріальних носіях Користувачі зобов'язані в кожному випадку використання матеріалів вказати джерело — Сайт «Meteo» (https://meteo.ua/);

3.1.2. В мережі Інтернеті чи інших формах використання в електронному вигляді не на матеріальних носіях, Користувачі в кожному випадку використання матеріалів зобов'язані розмістити гіперпосилання на Сайт — «Meteo» (https://meteo.ua/), гіперпосилання має бути активним і прямим, при натисканні на яке Користувач переходить на конкретну сторінку сайту, з якої запозичено матеріал;

3.1.3. Посилання на джерело або гіперпосилання, зазначені в пп. 3.1.1 і 3.1.2. цих Правил, повинні бути поміщені Користувачем на початку використовуваного текстового матеріалу, а також безпосередньо під використовуваним аудіо-, відео-, фотоматеріалом, графічним матеріалом Адміністрації Сайту. Розміри шрифту посилання на джерело або гіперпосилання не повинні бути менше розміру шрифту тексту, в якому використовуються матеріали Сайту, або розміру шрифту тексту Користувача, супроводжуючого аудіо-, відео-, фотоматеріали і графічні матеріали Сайту, а також колір посилання повинен бути ідентичний кольорам посилань на сайті і повинен бути видимим Користувачеві.

3.1.4. Використання матеріалів з сайту, отриманих з вторинних джерел (від інших правовласників, ніж Адміністрація Сайту, про що прямо зазначено на таких матеріалах або в безпосередній близькості від них), можливо тільки з посиланням на ці джерела і, в разі необхідності, встановленої такими джерелами (правовласниками), — з їхнього дозволу.

3.2. Не допускається переробка оригінального матеріалу (твору), взятого з сайту, в тому числі скорочення матеріалу, інша його переробка, в тому числі яка призводить до спотворення його сенсу.

3.3. При використанні матеріалів сайту в будь-яких цілях за наявності дозволу Адміністрації Сайту, при використанні інформаційних, новинних матеріалів Сайту Користувачі не повинні вказувати у себе на сайтах і в RSS-розсилках час виходу інформаційних, новинних матеріалів ідентичне або раніше часу їх виходу на Сайті.

4. Права на матеріали третіх осіб, врегулювання претензій

4.1. Матеріали, права на які належать третім особам, розміщені на Сайті, розміщені або з дозволу правовласника, отриманого Адміністрацією Сайту, або, в разі, якщо таке використання прямо не заборонено правовласником, відповідно до Законодавства України в інформаційних цілях з обов'язковим зазначенням імені автора, матеріал якого використовується, і джерела запозичення.

4.2. У разі, якщо в позначенні авторства матеріалів відповідно до п.4.1. цих Правил міститься помилка, або в разі використання матеріалу з передбачуваним або реальним порушенням прав третіх осіб, або в інших спірних випадках використання об'єктів інтелектуальної власності, розміщених на Сайті, в тому числі в разі, коли права третьої особи тим чи іншим чином порушуються з використанням сайту, застосовується наступна схема врегулювання претензій третіх осіб до Адміністрації сайту:

4.2.1. на адресу Адміністрації Сайту по електронній пошті на адресу [email protected] направляється претензія, яка містить інформацію про об'єкт інтелектуальної власності, права на який належать заявнику і який використовується незаконно за допомогою Сайту або з порушенням правил використання, або іншим чином права заявника як власника виключного права на об'єкт інтелектуальної власності, розміщений на Сайті, порушені за допомогою Сайту, з додатком документів, що підтверджують правомочність заявника, дані про правовласника і копія довіреності на дії від імені правовласника, якщо особа, що направляє претензію, не є керівником компанії правовласника або безпосередньо фізичною особою — правовласником. У претензії також вказується адреса сторінки Сайту, яка містить дані, що порушують права, і викладається повний опис суті порушення прав. Заявник також зобов'язується протягом одного дня з дати направлення претензії за допомогою електронної пошти, направити претензію на адресу Адміністрації Сайту в письмовому вигляді за адресою Україна, 02094, м Київ, вул. Гната Хоткевича 8, оф. 205;

4.2.2. Адміністрація Сайту зобов'язується розглянути належно оформлену претензію в термін не менше 5 (п'яти) робочих днів з дати її отримання по електронній пошті, але в будь-якому випадку не більше 5 (п'яти) робочих днів з дати отримання претензії в письмовому вигляді. Адміністрація Сайту зобов'язується повідомити заявника про результати розгляду його заяви (претензії) за допомогою відправки листа по електронній пошті на адресу, вказану заявником, а також направити відповідь в письмовому вигляді на адресу, вказану заявником (у разі незазначення такого адреси відправки, зобов'язання з надання письмової відповіді на претензію з Адміністрації Сайту знімається). В тому числі, Адміністрація Сайту має право запросити додаткові документи, свідоцтва, дані, що підтверджують законність пропонованої претензії. У разі визнання претензії правомірною, Адміністрація Сайту вживе всіх можливих заходів, необхідних для припинення порушення прав заявника і врегулювання претензії.

4.2.3. Адміністрація Сайту в будь-якому випадку вживає всіх можливих заходів до якнайшвидшого задоволення обгрунтованих претензій третіх осіб і прагнути до максимально швидкого врегулювання всіх спірних питань.

5. Інші умови

5.1. Адміністрація Сайту залишає за собою право змінювати ці Правила в односторонньому порядку в будь-який час без повідомлення користувачів. Будь-які зміни будуть розміщені на Сайті. Зміни вступають в силу з моменту їх опублікування на Сайті.

5.2. З усіх питань використання матеріалів Сайту Користувачі можуть звертатися до Адміністрації Сайту за наступними по електронній пошті: [email protected]

5.3. У всьому, що не врегульоване цими Правилами щодо питань використання матеріалів на Сайті, сторони керуються положеннями Законодавства України.